Pochmurno

0°C

Piecki

Pochmurno

Wilgotność: 88%

Wiatr: 20.92 km/h

  • 13 Gru 2018

    Pochmurno 0°C -2°C

  • 14 Gru 2018

    Pochmurno 0°C -2°C

Czy podoba Ci się nowa strona?

Tak - 66.7%
Nie - 27.8%
Nie mam zdania - 5.6%

Głosów ogółem: 18
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: wrzesień 30, 2014
212580
TodayToday136
YesterdayYesterday534
This_WeekThis_Week1940
This_MonthThis_Month7604
All_DaysAll_Days212580

Informacje z UG Piecki

Kobiety ze Stowarzyszenia Kilimandżaro propagują aktywność kobiet, promują inicjatywy obywatelskie, zajmują się działalnością edukacyjną i stawiają nacisk na rozwój zawodowy kobiet w każdym wieku. Członkinie stowarzyszenia przyjechały do Piecek, na zaproszenie Wójt Gminy Piecki Pani Agnieszki Kurczewskiej - w ramach projektu Aktywne Razem, by opowiadać o swoich działaniach i zachęcać inne aktywne kobiety do zdobywania szczytów. Te szczyty dla kobiet, to nie koniecznie muszą być wulkany, ale wszystkie inne ważne wyzwania, które indywidualnie każda z Pań na pewno posiada.
Obejrzyjcie relację z tego wydarzenia!

Link z relacją wideo (kliknij go)

DSC07170 DSC07171

DSC07160 DSC07158

Starosta Mrągowski

zaprasza

Przedsiębiorców

do udziału w Spotkaniu Informacyjnym
pn. „Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców”

dnia 21 lutego 2017 o godz. 12°°
w Sali Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie
przy ul. Nowogródzkiej 1

Zakres spotkania:
1. Fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 dla Przedsiębiorców w ofercie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Przedstawienie możliwości otrzymania dofinansowania ze środków RPO WiM - ok. 20 minut.
2. Pożyczki dla przedsiębiorców z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (przy WMARR) – ok. 10 minut
3. Indywidualne konsultacje dot. możliwości otrzymania dotacji z RPO WiM – ok. 2 godz.

Spotkanie poprowadzi specjalista Warmińsko-Mazurskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Starosta Mrągowski

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Piecki na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącym unieważnienia uchwały nr XXVIII/177/16 Rady Gminy Piecki z dnia 16.12.2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Piecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r. ponownie rozpoczynamy proces konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Piecki na rok 2017 r.

Konsultacje mają na celu wyrażenie opinii lub uwag do opracowanego projektu Programu współpracy na 2017 r., m.in. na spotkaniu konsultacyjnym wyznaczonym na dzień 16.02.2017 r. w godzinach od 16.00 do 17.30 w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, sala nr 2.
Ewentualne propozycje i uwagi można również zgłaszać na formularzu konsultacyjnym w terminie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 03.03.2017 r. do godz. 12.00
na adres:
- poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- lub tradycyjnej:
Urząd Gminy Piecki
ul. Zwycięstwa 34
11-710 Piecki z dopiskiem "Roczny Program współpracy 2017 r.".

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące
informacje:
-stan pierwotny danego zapisu z podaniem strony i/lub obszaru współpracy,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie (konkretny sugerowany zapis paragrafu i pkt.),
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.
Jednocześnie zachęcamy do wpisywania na Formularzu konsultacyjnym ewentualnych
propozycji/postulatów nieuwzględnionych w projekcie Programu współpracy.

Dokumenty związane z przeprowadzanymi konsultacjami, a w tym:
1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Piecki na rok 2017 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. Harmonogram konsultacji,
3. Formularz konsultacyjny,
dostępne są:
a) na stronie internetowej Gminy Piecki: www.gminapiecki.pl  (zakładka „Urząd Gminy”),
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piecki: bip.piecki.com.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”),
c) w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, pokój nr 12.

/-/ Agnieszka Kurczewska Wójt Gminy Piecki

(Kliknij link aby pobrać dokumenty)

Wójt Gminy Piecki serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest wybranie nowej nazwy Osiedla 35-lecia PRL w Pieckach

Szczegóły konsultacji

widok z wieży koscioła na osiedle

Poniżej znajduje się raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie zmiany nazwy osiedla wielorodzinnego położonego na terenie miejscowości Piecki:

SKMBT C224e17010308140 0001

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r nr 5 poz. 13 , ze zm.) Gmina Piecki wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego o g ł a s z a zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Piecki ,
ul. Zwycięstwa 34,
11-710 Piecki.

2. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia:
Organizator zamierza dokonać wyboru operatora na podstawie art. 19 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013rr.poz. 907 z późn. zm.) albo bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonane przewozy:
Publiczny transport zbiorowy - regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze Gminy Piecki (przewozy autobusowe) .

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia: Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia przewiduję się nie wcześniej niż jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

5. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r nr 5, poz.13 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.

6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2) Biuletyn Informacji Publicznej
3) Strona internetowa : www.gminapiecki.pl
4) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Pieckach

W Ó J T
(-) Agnieszka Kurczewska

Szczegółowe informacje

W związku z zarządzeniem nr127/2016 Wójta Gminy Piecki z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy osiedla wielorodzinnego położonego na terenie miejscowości Piecki,
Wójt Gminy Piecki serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest wybranie nowej nazwy Osiedla 35-lecia PRL w Pieckach.

Celem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowej nazwy osiedla.

Formą konsultacji jest przedstawienie propozycji nowej nazwy osiedla wielorodzinnego na formularzu ankiety, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami miejscowości Piecki posiadającymi czynne prawo wyborcze w ww. formie pisemnej.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 23 listopada 2016r.
Termin zakończenia konsultacji ustala się na 22 grudnia 2016r.

Zainteresowani mogą składać ankiety :
- wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- składając wypełniony formularz w kancelarii Urzędu Gminy Piecki - pok. Nr 7
- przesyłając pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki z dopiskiem „nazwa osiedla”.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy Piecki oraz Biuletynie Informacji Publicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

Szczegóły i załączniki

 

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE.

W związku z planowanym naborem wniosków na działania konkursowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe. W ramach spotkań omówione zostaną warunki uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowany czas spotkania to ok. 2 godziny. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.
Spotkanie odbędzie się 23.11.2016, godz. 15.00 w Urzędzie Gminy, sala sesyjna nr 2, ul. Zwycięstwa 34.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 87/ 423 85 20

1   2   

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

3

Czy wiesz, że:

⦁ Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

⦁ Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

⦁ Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:
www.plasticeurope.pl
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

4

 

 

VIDEO RELACJE