Wyczyść

15°C

Piecki

Wyczyść

Wilgotność: 74%

Wiatr: 17.70 km/h

  • 24 maj 2018

    Przewaga chmur 22°C 10°C

  • 25 maj 2018

    Zachmurzenie małe 22°C 12°C

Czy podoba Ci się nowa strona?

Tak - 66.7%
Nie - 27.8%
Nie mam zdania - 5.6%

Głosów ogółem: 18
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: wrzesień 30, 2014
62830
TodayToday442
YesterdayYesterday572
This_WeekThis_Week2453
This_MonthThis_Month12553
All_DaysAll_Days62830

Informacje z UG Piecki

Wójt Gminy Piecki serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest wybranie nowej nazwy Osiedla 35-lecia PRL w Pieckach

Szczegóły konsultacji

widok z wieży koscioła na osiedle

Poniżej znajduje się raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie zmiany nazwy osiedla wielorodzinnego położonego na terenie miejscowości Piecki:

SKMBT C224e17010308140 0001

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r nr 5 poz. 13 , ze zm.) Gmina Piecki wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego o g ł a s z a zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Piecki ,
ul. Zwycięstwa 34,
11-710 Piecki.

2. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia:
Organizator zamierza dokonać wyboru operatora na podstawie art. 19 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013rr.poz. 907 z późn. zm.) albo bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonane przewozy:
Publiczny transport zbiorowy - regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze Gminy Piecki (przewozy autobusowe) .

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia: Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia przewiduję się nie wcześniej niż jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

5. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r nr 5, poz.13 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.

6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2) Biuletyn Informacji Publicznej
3) Strona internetowa : www.gminapiecki.pl
4) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Pieckach

W Ó J T
(-) Agnieszka Kurczewska

Szczegółowe informacje

W związku z zarządzeniem nr127/2016 Wójta Gminy Piecki z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy osiedla wielorodzinnego położonego na terenie miejscowości Piecki,
Wójt Gminy Piecki serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest wybranie nowej nazwy Osiedla 35-lecia PRL w Pieckach.

Celem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowej nazwy osiedla.

Formą konsultacji jest przedstawienie propozycji nowej nazwy osiedla wielorodzinnego na formularzu ankiety, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami miejscowości Piecki posiadającymi czynne prawo wyborcze w ww. formie pisemnej.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 23 listopada 2016r.
Termin zakończenia konsultacji ustala się na 22 grudnia 2016r.

Zainteresowani mogą składać ankiety :
- wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- składając wypełniony formularz w kancelarii Urzędu Gminy Piecki - pok. Nr 7
- przesyłając pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki z dopiskiem „nazwa osiedla”.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy Piecki oraz Biuletynie Informacji Publicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

Szczegóły i załączniki

 

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE.

W związku z planowanym naborem wniosków na działania konkursowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe. W ramach spotkań omówione zostaną warunki uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowany czas spotkania to ok. 2 godziny. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.
Spotkanie odbędzie się 23.11.2016, godz. 15.00 w Urzędzie Gminy, sala sesyjna nr 2, ul. Zwycięstwa 34.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 87/ 423 85 20

1   2   

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

3

Czy wiesz, że:

⦁ Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

⦁ Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

⦁ Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:
www.plasticeurope.pl
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

4

 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przebudowywany jest odcinek drogi gminnej - ulicy Nowej w miejscowości Piecki
o długości ponad 1 km. Jest to kontynuacja zadania, które ma na celu stworzenie połączenia między ulicą Przemysłową oraz drogą powiatową prowadzącą do Brejdyn. Droga będzie miała funkcję ciągu pieszo – jezdnego, wykonanego z kostki betonowej. Planuje się oddać do użytkowania drogę jeszcze w 2016 roku. Wysokość przyznanego dofinansowania to ponad 420 tys. zł. Ponadto z początkiem listopada montowane wzdłuż ulicy Nowej będzie oświetlenie drogowe (18 lamp). Droga oświetlona będzie od ulicy Przemysłowej do końca istniejącej zabudowy (w kierunku Brejdyn). Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa postanowiono kontynuować montaż oświetlenia na całym odcinku ulicy Nowej w przyszłym roku.

Ulica Nowa w Pieckach

Gmina zamierza również rozbudowę oświetlenia drogowego przy ulicy Przemysłowej. Docelowo ma ono powstać w 3 punktach (4 lampy), zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców. Wykonanie oświetlenia na ulicach Nowej oraz Przemysłowej realizowane będzie ze środków własnych gminy oraz funduszu sołeckiego z okresu ostatnich dwóch lat. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą prace zostaną zakończone w bieżącym roku.

W chwili obecnej przebudowywana jest ponadto droga łącząca miejscowość Ostrów Pieckowski i plażę nad Jeziorem Wągiel. Na odcinku o długości około 250 m położona zostanie kostka betonowa oraz ustawione zostaną krawężniki. Prace zakończone zostaną jeszcze w 2016 roku. Inwestycja realizowana jest ze środków własnych gminy.

Ostrów Pieckowski plaża J.Wągiel

 

Na Osiedlu 35-lecia PRL w Pieckach w rejonie bloków 1 i 2 remontowane będą chodniki. Istniejące nawierzchnie z płyt betonowych oraz płyt chodnikowych zastąpione zostaną nawierzchnią z kostki chodnikowej. Prace będą obejmowały również poprawę sposobu odprowadzania wody deszczowej. Zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych gminy, a planowany termin jego zakończenia to 2016 r.

Inwestycje drogowe planujemy realizować również w przyszłym roku. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach PROW na lata 2014-2020 przebudowana zostanie ulica
22 Stycznia w Pieckach oraz droga Krutyń - Gałkowo na odcinku w miejscowości Krutyń. Inwestycje poprawią zarówno bezpieczeństwo korzystających z infrastruktury jak i usprawnią dostęp do budynków mieszkalnych i obiektów publicznych zlokalizowanych w miejscu realizacji projektów.

E-usługi w Urzędzie Gminy Piecki

Gmina Piecki ubiega się o dofinansowanie projektu „E-innowacje Warmii i Mazur” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działanie ma na celu umożliwić załatwienie sprawy (np. w obszarze podatków, opłat lokalnych) praktycznie bez potrzeby wizyty w urzędzie, a jedynie poprzez drogę elektroniczną. Projekt w przypadku uzyskania dofinansowania realizowany będzie na przestrzeni 2017 i 2018 roku.

logo

To już trzecia edycja! 2 września 2016 roku po raz kolejny oddamy w Wasze ręce Kulturę Na Widoku. Jako Fundacja prowadząca działania edukacyjne w zakresie legalnych źródeł kultury, często słyszymy: "Oglądałbym filmy z legalnych źródeł, gdyby były dostępne i gdybym wiedział, gdzie ich szukać." Ale ten argument stracił już na aktualności, bo od trzech lat Kultura jest Na Widoku. A w tym roku dodatkowo oferuje jeszcze więcej utworów i lokalizacji, z których można je pobrać i z nich korzystać - gdziekolwiek, kiedykolwiek.

CO OZNACZA KULTURA NA WIDOKU?

Multimedialny projekt Fundacji Legalna Kultura. Skierowany jest do wszystkich, dla których kultura jest ważna, i do tych, którzy dopiero będą ją odkrywać, portal, który daje możliwość pobierania na smartfony i inne urządzenia mobilne utworów z różnych dziedzin sztuki i rozrywki.
Zasoby z legalnych źródeł – łącznie ponad 1100 treści multimedialnych (muzyka, filmy, książki, gry, wirtualne spacery po muzeach świata), po które możesz sięgnąć w każdej chwili - w parku na ławce, w domowym fotelu, w kawiarni, samochodzie, na plaży,
a także instalacje – uliczne wirtualne biblioteki ustawione w centralnych punktach miast oraz w miejscach wydarzeń kulturalnych.

W tym roku pojawią się także citylighty na przystankach komunikacji miejskiej. Do dyspozycji użytkowników będą tysiące plakatów w szkołach, bibliotekach i urzędach w niewielkich miejscowościach na terenie całej Polski, które często mają ograniczony dostęp do kultury. Z instalacji, citylightów, plakatów i strony internetowej można pobrać ponad 1100 utworów - filmów, utworów muzycznych, książek i gier z legalnych źródeł. W tym roku nowością są wirtualne spacery po muzeach świata. Projekt wpisuje się również w promocję czytelnictwa, podkreślając wagę literatury w naszym życiu kulturalnym.
W spotach promujących tegoroczną edycję Kultury Na Widoku wzięły udział wybitne osobowości artystyczne, Ambasadorzy i Przyjaciele Legalnej Kultury – Zbigniew Wodecki, Danuta Stenka, Joanna Jabłczyńska oraz Arek Jakubik. Głosu psu Mecenasowi użyczył Jarosław Boberek.
Dziękujemy serdecznie wszystkim twórcom zaangażowanym w tegoroczną kampanię Kultury Na Widoku.

Sercem projektu jest strona internetowa. Niezależnie od preferencji i miejsca zamieszkania – ponad wszelkimi barierami – miliony odbiorców mogą korzystać z bogatej oferty kulturalnej, ponieważ wszystkie utwory są dostępne również na www.kulturanawidoku.pl
Twórcą grafiki na plakaty, citylighty i instalacje tegorocznej edycji Kultury Na Widoku jest Prof. Piotr Welk, prowadzący Pracownię Multimediów w Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?
Kultura Na Widoku to powszechny dostęp do ponad 1100 utworów z 30 legalnych źródeł, które biorą aktywny udział w projekcie. Można je pobierać łatwo, wygodnie i szybko – wystarczy smartfon czy notebook i kultura jest na wyciągnięcie ręki. To oferta dla każdego, różnorodna i bezpłatna lub po preferencyjnych cenach – cena najdroższych utworów nie przekracza 10 zł (oprócz gier). Wbrew panującym powszechnie opiniom kultura w sieci nie musi być droga.

GDZIE KULTURA JEST NA WIDOKU?
> Citylighty na 600 przystankach komunikacji miejskiej w całej Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław, Trójmiasto, Górnośląski Okręg Przemysłowy)
> Citylighty na wyższych uczelniach (od października)
> 20.000 plakatów w urzędach, szkołach i bibliotekach w niewielkich miejscowościach
> Instalacje w przestrzeni publicznej w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu oraz na Festiwalu Filmowym w Gdyni

KIEDY KULTURA JEST NA WIDOKU?
Startujemy już 2 września 2016!
Codziennie przez pięć tygodni – aż do 8 października 2016.
Kultura w zasięgu ręki, wszystko do Twojej dyspozycji.

IDEA PROJEKTU
Kultura Na Widoku ma na celu promowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i wyrabianie nawyku korzystania z jej legalnych źródeł. Jest skierowana do wszystkich, niezależnie od wieku – bo nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno, żeby spotkać się z kulturą.
Bardzo podoba mi się to, że kultura z legalnych źródeł wyszła odbiorcy na spotkanie. Stanęła na trotuarze i czeka na niego. To jest fantastyczna idea! – mówi Danuta Stenka.
Fundacja Legalna Kultura za pomocą tego projektu pokazuje w praktyce, że kultura pochodząca
z legalnych źródeł jest dostępna, jest na widoku i na wyciągnięcie ręki.
Kultura Na Widoku jest dla wszystkich. Dla każdego. Dla Ciebie.
Również dla tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury.

UTWORY W KULTURZE NA WIDOKU
W trzeciej edycji Kultury Na Widoku pojawią się – tak jak w poprzednich latach – filmy, muzyka, książki oraz gry. Z muzycznych nowości możemy zaproponować płytę 1976: A Space Odyssey Zbigniewa Wodeckiego z Mitch & Mitch, Annoyance and Disappointment Dawida Podsiadły i ścieżkę dźwiękową z ostatniego sezonu Gry o tron. Wielbiciele dobrego kina będą mogli obejrzeć m.in. Pokój Lenny'ego Abrahamsona i Małego Księcia Marka Osborne'a. Na wirtualnej półce Kultury Na Widoku nie zabraknie bestsellerowej powieści Dziewczyna z pociągu autorstwa Pauli Hawkins. Amatorzy gier komputerowych będą mogli pobrać z legalnego źródła m.in. This War of Mine.
Łącznie na regałach, plakatach, citylightach i stronie internetowej Kultury Na Widoku będzie można znaleźć w tym roku 275 filmów i spektakle teatralne, 257 albumów muzycznych, 386 książek, 43 gry komputerowe oraz 97 wirtualnych spacerów po najciekawszych muzeach i galeriach świata.

W roku Krzysztofa Kieślowskiego przygotowaliśmy specjalną kolekcję dla fanów tego wybitnego artysty i dla tych wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z jego twórczością. Znajdzie się w niej 16 filmów, m.in. Przypadek, Amator i trylogia Trzy kolory, oraz albumy z muzyką filmową.
Wiele propozycji utworów dostępnych w ramach tegorocznej edycji Kultury Na Widoku opartych zostało na idei przybliżenia odbiorcom adaptacji wybitnych dzieł sztuki. Liczne filmy i utwory muzyczne nawiązują do książkowych pierwowzorów, na przykład ekranizacje Imienia róży, Łowców Głów, Mikołajka oraz Burzy. Chcemy w ten sposób zaakcentować znaczenie kultury literackiej i promować poprzez nasz projekt czytelnictwo w Polsce.

MUZEUM NA REGALE?
Wszystko jest możliwe, kiedy masz Kulturę Na Widoku
Chcesz pójść na wystawę do National Gallery w Londynie, ale bilet lotniczy jest za drogi i nie masz czasu na tak długą podróż? Teraz możesz to zrobić. Dzięki multimedialnemu projektowi Kultura Na Widoku w dowolnym czasie i miejscu zwiedzisz muzea i galerie całego świata. MOMA, Galeria Uffizi i Ermitaż stoją przed Tobą otworem. Największe muzeum świata czeka na Ciebie. Znajdź regał lub plakat z logo naszego projektu i... wejdź do środka. Nie stoisz w kolejkach, nie płacisz za bilet, po prostu oglądasz
i cieszysz się kulturą.
Nigdy wcześniej tak wielu ludzi nie mogło tak szybko i tak łatwo zobaczyć tak wielu dzieł sztuki z tak bliska.
W tym roku na instalacjach, citylightach, plakatach i stronie internetowej Kultury Na Widoku czeka na Was nowa propozycja. Oprócz muzyki, filmów, gier i książek znajdziecie również linki do najsłynniejszych muzeów i galerii całego świata. Możecie zwiedzić miejsca, o których zawsze marzyliście, i poznać nowe, o których wcześniej nie słyszeliście. Nie musicie szukać ich w Internecie, dzięki Kulturze Na Widoku dotrzecie do nich szybciej. Dajemy dostęp do bogactwa legalnych zasobów umożliwiając milionom odbiorców kontakt z najwybitniejszymi dziełami artystów z całego świata. Idea cyfrowej kolekcji czyni sztukę powszechnie dostępną, demokratyczną i bliską – na wyciągniecie ręki i Na Widoku. Cieszcie się nią razem z Legalną Kulturą.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie inicjuje system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Zespół Doradców Energetycznych udziela nieodpłatne usługi w zakresie działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, skierowane do: sektora publicznego - w tym gmin, przedsiębiorstw i sektora mieszkaniowego - w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Przedmiotowy Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki". Najistotniejsze działania zaplanowane w ramach Projektu obejmują:

- szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,

- wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),

- doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,

wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,

- budowę platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.

Do obsługi gminy Piecki wyznaczono Pana Janusza Pabicha - tel. 512843770, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VIDEO RELACJE