Pochmurno

0°C

Piecki

Pochmurno

Wilgotność: 95%

Wiatr: 20.92 km/h

  • 13 Gru 2018

    Pochmurno 0°C -2°C

  • 14 Gru 2018

    Pochmurno 0°C -2°C

Czy podoba Ci się nowa strona?

Tak - 66.7%
Nie - 27.8%
Nie mam zdania - 5.6%

Głosów ogółem: 18
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: wrzesień 30, 2014
212541
TodayToday97
YesterdayYesterday534
This_WeekThis_Week1901
This_MonthThis_Month7565
All_DaysAll_Days212541

Informacje z UG Piecki

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: „I Krutyński bieg z wiernym przyjacielem (Dogtrekking)” - złożona zgodnie z art.. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Dogtrekking 1

Dogtrekking 2

Dogtrekking 3

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Warmia Mazury Lokalnie 2” serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Cel spotkania:
Zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z programem dotacyjnym FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE, w ramach którego wnioski można składać do 20 kwietnia 2017 r.

Program spotkania informacyjnego mikrodotacji FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2:

1. Otwarcie spotkania informacyjnego.
2. Prezentacja głównych założeń Programu FIO Warmia Mazury Lokalnie 2.
3. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteria oceny, umowa dotacji.
4. Budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczanie, sprawozdanie końcowe.

Spotkania dla powiatów piskiego, mrągowskiego, giżyckiego, które przeprowadza Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży odbędą się w terminach:

1. 7.04.2017 r. godzina 17.00 – Ruciane- Nida, sala konferencyjna w Kapiodoro, ul. Dworcowa 6F.
2. 12.04.2017 r. godzina 11.00 – Pisz, sala konferencyjna nr. 50 w Starostwie Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1.

Więcej informacji:
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 510211940, 500227829, www.spdim.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Koordynator lokalny: Alina Kierod

Zapraszamy do składania wniosków w ramach konkursu „FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2”
Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:
1. posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
2. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
3. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
4. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
5. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
6. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
7. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
8. mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.
Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 25 tys. zł
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają poniższe warunki łącznie:
1. mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego / mają miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego (dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),
2. planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE:
Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2017 roku wynosi:
82 000,00 złotych - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
192 250,00 złotych - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:

27 marca 2017 – 20 kwietnia 2017

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 listopada 2017 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko Wnioskodawcy).
Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków.
Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW:
Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.2.
2. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
3. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
4. zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.
5. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
6. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
7. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
8. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:
dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego: Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 510211940, 500227829, www.spdim.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koordynator lokalny: Alina Kierod

dla powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i olsztyńskiego: (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo): Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel. 896160058, warminskizakatek.com.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koordynator lokalny: Magdalena Mokańska, Małgorzata Ofierska

dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego: (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda): Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ", ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 896486238, www.przystan.ilawa.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koordynator lokalny: Arkadiusz Karpiński
dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego: Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny, Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. 600859988, www.funduszlokalny.nidzica.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koordynator lokalny: Barbara Margol, Małgorzata Młyńska

dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego: Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796538105, www.stopa.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koordynator lokalny: Paweł Wilk

dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn: Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel. 502467674, 895270625, 503169 633, fax. 895270625, www.poludniowawarmia.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koordynator lokalny: Tomasz Piłat

dla powiatów: miasta Elbląga, powiatów: elbląskiego i ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta), Punkt Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel./fax – 552394961, 556435845, www.kanal-elblaski-lgd.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska.

Pliki do pobrania:

Kliknij, aby przejść na stronę z dokumentami do pobrania

RAPORT
z konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie zmiany nazwy osiedla wielorodzinnego położonego na terenie miejscowości Piecki.

Z dniem 2 września 2016 r. zaczęły obowiązywać zapisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744).
Zgodnie z ustawą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
Z powyższego wynika, że na terenie Gminy Piecki w miejscowości Piecki konieczna jest zmiana nazwy Osiedla 35-lecia PRL.
Ustawodawca narzuca obowiązek zmiany nazwy osiedla do września 2017 roku.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych określa uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Piecki z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Piecki .

W dniu 16 stycznia 2017 r. zostało wydane zarządzenie nr 4/2017 r. Wójta Gminy Piecki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy osiedla wielorodzinnego położonego na trenie miejscowości Piecki.
Informacja na temat ww. zarządzenia została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Piecki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 23 stycznia do 24 lutego 2017 r. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej poprzez wypełnienie załączonego formularza ankiety stanowiącego załącznik do zarządzenia.

Informacje o złożonych propozycjach:

w wyznaczonym terminie wpłynęło 28 ankiet z propozycjami nowej nazwy osiedla 35-lecia PRL w Pieckach :

Proponowane nazwy osiedla wielorodzinnego przez mieszkańców:

1. „SŁONECZNE”
2. „PRZEDSZKOLNE”
3. „Osiedle 35-lecia Armii Krajowej”
4. „LAWENDOWE”
5. „Osiedle Mazurskie”
6. „Osiedle Repatriantów”
7. „BARTNIKÓW”
8. „Osiedle 35 LECIA”
9. „Pogodne”
10. „Stefana Batorego”
11. „Kolorowe”
12. „Oś. Ks. Jerzego Popiełuszki”
13. „PIERWIOSNEK”.

W związku z powyższym wnioskuję o podjecie uchwały w sprawie zmiany nazwy osiedla w oparciu o zgłoszone propozycje.

Piecki 03.03.2017r.

Sporządził: Elżbieta Nadolna – Inspektor Urzędu Gminy Piecki

Akceptuję treść: /-/ Wójt Agnieszka Kurczewska

 

VIDEO RELACJE