Piecki

Czy podoba Ci się nowa strona?

Tak - 66.7%
Nie - 27.8%
Nie mam zdania - 5.6%

Głosów ogółem: 18
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: wrzesień 30, 2014

Dary lasu w promocji tradycji regionalnych - dożynki 28.08.2016

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej z siedzibą w Pieckach przygotowuje prezentacje potraw kulinarnych na stoisku wystawienniczym w dniu 28.08.2016 roku z okazji organizacji dożynek. Miejsce prezentacji stadion Piecki, rozpoczęcie imprezy dożynkowej godz. 14.Przygotowane produkty kulinarne dofinansowane są zarówno z budżetu gminy Piecki w ramach projektu pod nazwą ”Dary lasu...

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego…

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie inicjuje system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Zespół Doradców Energetycznych udziela nieodpłatne usługi w zakresie działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, skierowane do: sektora publicznego - w tym gmin, przedsiębiorstw i sektora...

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DZIAŁKA NR EWID.128/20 o. BABIĘ…

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DZIAŁKA W BABIĘTACH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONE…

Na podstawie art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks Cywilny ( jednolity tekst Dz.U.z 2016 r. poz.380 z późn. zm) w związku z art. 38 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.      o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 1774...

Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość niezabudowana (dz. nr 125/4 obręb Piecki)

Wójt Gminy Piecki OGŁASZA PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   na sprzedaż   - nieruchomości niezabudowanej , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 125/4 o powierzchni 0,0921 ha położonej w obrębie Piecki, księga wieczysta OL1M/00006758/1 . Nieruchomość jest bez zobowiązań i wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich. Cena wywoławcza działki – 45.000,00 zł Zgodnie z art.43 ust.1 pkt...

Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębi…

WÓJT GMINY PIECKI O G Ł A S Z A   że w dniu 09.09.2016 r. w Urzędzie Gminy w Pieckach pokój nr 2 rozpocznie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Babięta określonych następującymi numerami działek : 1. o godz.1000działka nr 128/4 o pow.0,1026 ha ;Księga Wieczysta...

Propozycje projektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym

W związku z realizacją prac dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, prosimy o zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, poprzez wypełnienie załączonego formularza. Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Formularze można wysyłać na adres gmina@piecki.com.pl wpisując w temacie „Projekt rewitalizacji” lub złożyć w...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru z…

W związku z podjętymi pracami nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji ogłaszamy konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania...

Z Mrągowa do Portu Lotniczego Szymany

Z Mrągowa do Portu Lotniczego Szymany

http://www.mazuryairtravel.pl/2284-2/

Wizyta Ministra Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka w Gminie Piecki

Wizyta Ministra Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka w Gminie Piecki

W dniu 30 czerwca Gminę Piecki odwiedził z roboczą wizytą Pan Minister Marek Michalak Rzecznikiem Praw Dziecka (wybrany przez Sejm RP w lipcu 2008 r.), pełniący również funkcję Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, a w latach 2011–2012 przewodniczącego Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC z siedzibą w Strasburgu. W Urzędzie...

Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych  „Dla systematycznych”

Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”

Gmina Piecki zamierza opracować Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych” w ramach którego będzie realizowana budowa budynku wielorodzinnego. Lokale przeznaczone będą dla osób / rodzin posiadających centrum interesów osobistych lub gospodarczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Piecki, nie posiadających własnego mieszkania lub tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego jak również dla...

Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo - konkurs fotograficzny

Celem konkursu "Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo" jest promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorami konkursu są: Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz Instytut Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prace konkursowe przyjmowane będą do 15.08.2016 roku. Tematyką prac konkursowych jest infrastruktura drogowa i jej...

Wypoczynek letni osób ze Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk w PTTK w Pieck…

W dniu 30. czerwca Rzecznik Praw Dziecka Pan Minister Marek Michalak odwiedził rodziny wraz z dziećmi chorymi na EB, tzw. dzieci motyle, przebywające  na turnusie szkoleniowo – rehabilitacyjnym w ośrodku wypoczynkowym PTTK w Pieckach. Organizatorami  turnusu było osoby Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk z Katowic. Rzecznikowi towarzyszyły Teresa Nowacka Kierownik...

„Dary lasu w promocji tradycji regionalnej” na Dniach Mikołajek

Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej  z  siedzibą w Pieckach informuje, że jest w  trakcie  realizacji projektu „ Dary  lasu w promocji  tradycji regionalnej” dofinansowanego z  budżetu  gminy Piecki. W ramach tego projektu organizujemy   w dniu 9.  lipca 2016 roku(sobota) na  Dniach Mikołajek stoisko promocyjne kulinariów przygotowanych z darów runa leśnego...

Festyn Kwiatowy relacja

Festyn Kwiatowy relacja

            24 czerwca 2016 roku odbył się „Festyn Kwiatowy”.  Impreza współorganizowana  przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach.  Tego dnia na placu przy ŚDS w Pieckach dla uczestników festynu przygotowany został szereg atrakcji. Równolegle odbywały się występy...

 BEZPIECZNE WAKACJE 2016

BEZPIECZNE WAKACJE 2016

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Akcję rozpoczęły zajęcia przeprowadzone przez Renatę Minkiewicz na świetlicy Mrowisko”, na której został również ogłoszony konkurs plastyczny pod tą samą nazwą.Dzień później, 16.06.2016r. gościliśmy przedstawicieli WOPR, którzy...

Ptaki po kortowsku - z wizytą w Pieckach

Zachęcamy do odwiedzin bloga pn. "Ptaki po kortowsku". Autor w artykule dzień drapieżnika (09/06/2016) odwiedził Piecki i sfotografował rybołowa.Polecamy: http://ptakipokortowsku.blogspot.com/

Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa

Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa

W środę 15. czerwca 2016 r. 14 uczniów naszej szkoły otrzymało swoje pierwsze prawo jazdy – kartę rowerową, potrzebną do prawidłowego poruszania się po drogach. Szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”. Program ten skierowany był do uczniów szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców...

Konkurs na „Najciekawszą starą fotografię” rozstrzygnięty!

Konkurs na „Najciekawszą starą fotografię” rozstrzygnięty!

W dniu 09.06.2016 r. komisja konkursowa w składzie: Joanna Kaczyńska, Eugeniusz Szydlik, Tyberiusz Maksymow, Hubert Sadownikow wybrała troje laureatów najciekawszych zdjęć spośród dwunastu uczestników, którzy zgłosili swoje zdjęcia do konkursu:- pierwsze miejsce zdobyła fotografia Huberta Giersa, ucznia Szkoły Podstawowejw Pieckach – Szkoła Podstawowa w Krutyni – lata 60-te XX w.;-...

Spotkanie dotyczące opracowywania Lokalnego Planu Rewitalizacji na lata 2016-2022

Spotkanie dotyczące opracowywania Lokalnego Planu Rewitalizacji na lata 2016-202…

Gmina Piecki przystąpiła do opracowywania Lokalnego Planu Rewitalizacji na lata 2016-2022. Program ten będzie wieloletnim programem działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej zmierzającym do wyprowadzenia obszarów objętych procesem rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia optymalnych warunków do ich zrównoważonego, wieloaspektowego rozwoju. Dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji jest obowiązkowym...

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny